Dc. Aurel

Dc. Aurel

Viața spirituală și tiparele societății de consum – Pr. Arhidiac. Lect. Dr. Adrian Sorin Mihalache

„Receptarea duhovnicească a lumii în evul divertismetului” Catedrala Mitropolitană Sfinții Împărăți Constantin și Elena, CHICAGO 2019

Evanghelia dupa Matei – originea divino-umană a Mântuitorului

Evanghelistul Matei ne prezintă arborele genealogic al lui Iisus

Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie

Sfânta Evanghelie după Marcu :: Capitolul 8 Pr. Gavriil – Chicago 2011