Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie

Sfânta Evanghelie după Marcu :: Capitolul 8
Pr. Gavriil – Chicago 2011

Asemanatoare