Termeni si conditii

1. Acceptul dumneavoastră
Utilizând şi/sau vizitând acest website (inclusiv tot conţinutul disponibil prin acest site) ACCEPTAŢI AUTOMAT TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE UTILIZARE A SITE-ULUI.

2. Website-ul Biserica.Tv
Termenii şi condiţiile sunt aplicabile în cazul tuturor utilizatorilor site-ului, inclusiv utilizatorii care contribuie cu materiale video, informaţii sau alte materiale şi servicii pe site. Acest site poate conţine linkuri spre alte  site-uri, care nu sunt proprietatea sau nu sunt sub controlul Biserica.Tv. Biserica.Tv nu are control şi nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul, politica sau practicile oricărui alt site. Prin utilizarea acestui site dumneavoastră  absolviţi în mod explicit Biserica.Tv de orice responsabilitate ce ar rezulta din utilizarea dvs a unui alt site. Prin urmare, vă recomandăm să citiţi termenii şi condiţiile pentru fiecare dintre site-urile pe care le vizitaţi, atunci când părăsiţi site-ul nostru.

3. Accesul pe website
A. Biserica.Tv vă garantează permisiunea de a utiliza acest site prin respectarea următorilor Termeni de folosinţă: (i) site-ul se va utiliza doar în interes personal şi non-comercial; (ii) nu veţi copia sau distribui nici o parte din acest site în nici un fel de mediu, fără a obţine în prealabil o autorizaţie scrisă de la administratorul site-ului; (iii) nu veţi altera sau modifica nici o parte din acest site în afară de ceea ce este necesar, la modul rezonabil, pentru utilizarea corespunzătoare a site-ului cu scopul în care a fost creat; (iv) veţi respecta termenii şi condiţiile acestui site.

B. Pentru a accesa anumite elemente ale acestui site, va trebui să vă creaţi un cont. Nu veţi putea utiliza contul altei persoane, fără permisiune. Pentru crearea contului, trebuie să oferiţi informaţii i complete. Dumneavoastră sunteţi unic răspunzător de activitatea ce are loc în cadrul contului dvs şi trebuie să păstraţi securitatea parolei contului dvs. Trebuie să anunţaţi imediat administratorul site-ului în cazul în care securitatea contului dvs este compromisă sau contul este utilizat neautorizat de către altcineva. Chiar dacă Biserica.Tv nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea neautorizată a contului, dvs ati putea fi răspunzător de daunele cauzate site-ului sau altora prin utilizarea neautorizată.

C. Sunteţi de acord să nu folosiţi nici un sistem automat, care accesează site-ul într-o manieră care trimite mai multe mesaje de cereri site-ului Biserica.Tv intr-o perioadă de timp, rezonabilă pentru ca o persoană să poată să utilizeze această convenţie.

4. Drepturile proprietăţii intelectuale
Conţinutul acestui site vă este oferit dumneavoastră doar cu scop informaţional şi pentru uz personal, si nu poate fi folosit, copiat, reprodus, distribuit, transmis, expus, vândut, licenţiat cu alte scopuri şi fără a avea în prealabil un consimţământ scris al titularilor drepturilor de  proprietate.
Biserica.Tv îşi rezervă toate drepturile pentru acest site şi pentru conţinutul acestuia. Sunteţi de acord a nu vă angaja în utilizarea, copierea sau distribuirea materialelor postate unei terţe părţi, în interes comercial.
Dacă downloadaţi sau printaţi o copie a conţinutului pentru uz personal, trebuie să deţineţi toate drepturile de autor sau avizul proprietarilor conţinutului. Sunteţi de asemenea de acord să nu afectaţi şi interferaţi în vreun fel cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restricţionează utilizarea, copierea unui conţinut sau elemente care întăresc limitele de utilizare a siteului sau a conţinutului acestuia.

5. Postarea de către utilizator
A. Site-ul Biserica.Tv permite sau va permite în viitor postarea de clipuri video sau alte materiale de către dvs sau de către alţi utilizatori; va mai permite găzduirea, sharing-ul şi/sau publicarea acestor materiale postate. Este de înţeles faptul că, indiferent dacă materialele postate sunt sau nu publicate, Biserica.Tv nu garantează confidenţialitatea materialelor.

B. Veţi fi singurul răspunzător de materialele pe care le postaţi şi de consecinţa postării sau publicării lor. Atunci când postaţi materiale, afirmaţi, susţineţi şi garantaţi că: (i) deţineţi sau aţi obţinut licenţa, drepturile, consimţământul sau permisiunea de a include, utiliza si distribui materialul pe site si pe orice canale media; în acelaşi timp autorizaţi Biserica.Tv în utilizarea tuturor si oricaror patente, mărci înregistrate, drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate, toate acestea incorporate in sau aflate in legatura cu materialele postate,  în scopul includerii, utilizarii sub orice forma, prelucrarii si distribuirii materialelor pe site si pe orice canale media, conform celor prevazute in acesti Termeni si conditii de utilizare. (ii) deţineţi consimţământul scris şi/sau permisiunea din partea fiecărei persoane identificabilă în materialele postate pe site de a apărea pe site si pe orice canale media, în condiţiile şi limitele prevazute in acesti Termeni si conditii de utilizare . Mai exact, deţineţi toate drepturile de autor pentru materialul postat.  Postând materialul pe site, acordati catre Biserica.Tv o licenţă (in sensul cesionarii drepturilor patrimoniale de autor, potrivit legislatiei aplicabile) neexclusivă, cu titlu gratuit, irevocabila, nelimitata in timp si teritorial   prin care transmiteti catre Biserica.Tv toate drepturile de autor asupra materialului postat, inclusiv  utilizarea, reproducerea, transformarea, distribuirea, inchirierea, imprumutul, comunicarea publica, radiodifuzarea, retransmiterea prin cablu, promovarea sau redistribuirea unor părţi din material în orice format media şi prin orice canale media, precum si realizarea de opere derivate. De asemenea, postand materialul pe acest site, acordati Biserica.Tv dreptul de a transfera in orice mod catre un radiodifuzor licenta acordata Biserica.Tv prin acesti Termeni si Conditii de utilizare.

C. In legătură cu materialele postate, sunteţi de asemenea de acord: (i) să nu postaţi materiale care sunt protejate de drepturile de autor, sau alte drepturi de proprietate ale unei terţe persoane, incluzănd drepturile la intimitate şi publicitate, decât dacă sunteţi proprietarul acestor materiale sau aveţi consimtamantul proprietarului sau autorului de drept de a posta materialul şi de a acorda  licenţa catre Biserica.Tv in conditiile prevazute la punctual 5B. de mai sus; (ii) să nu publicaţi elemente care ar putea dăuna site-ului Biserica.Tv sau unei terţe persoane; (iii) să nu postaţi materiale obscene, defăimătoare, ameninţătoare, pornografice, de hărţuire, care să instige la ură, materiale ofensive la adresa rasei sau etniei, materiale care să violeze vreo lege sau să fie nepotrivită în vreun fel; (iv) să nu postaţi materiale publicitare sau solicitări de colaborări comerciale; (v) impersonalizare.
Biserica.Tv nu permite activităţile în vederea încălcării dreptului de autor sau încălcarea drepturilor proprietăţii intelectuale în cadrul acestui site, iar Biserica.Tv va înlătura materialele postate dacă va fi anunţat că aceste materiale încalcă drepturile intelectuale ale altor persoane. De asemenea, Biserica.Tv va interzice accesul utilizatorilor care incalcă drepturile de proprietate în mod repetat. O încălcare repetată este în cazul utilizatorilor care au fost atenţionaţi de două ori, şi li s-au înlăturat materialele de pe site de două ori pe acest motiv.
Biserica.Tv îşi rezervă drepturile de a decide dacă materialele postate sunt sau nu adecvate şi dacă încalcă sau nu vreun drept de autor sau violează dreptul de proprietate intelectuală, cum ar fi ( dar fără a fi limitativ prezentate) : pornografie, materiale obscene sau defaimatore sau excesiv de lungi. Biserica.Tv poate interzice accesul utilizatorilor şi poate înlătura materialele care încalcă Termenii şi condiţiile  animtite, la un moment dat, fără o prealabilă înştiinţare.

D. În particular, dacă sunteţi proprietarul unui drept de autor şi consideraţi că vreun utilizator v-a încălcat dreptul de proprietate, puteţi trimite  o notificare administratorului, alături de următoarele elemente:
(i) O semnătură fizică sau electronică a persoanei autorizate spre deţinerea dreptului de autor care este încălcat;
(ii) Identificarea elementului cu drept de autor ce se pretinde a fi încălcat sau o listă cu elementele ce se consideră a fi încălcate
(iii) Identificarea materialului care se consideră a fi încălcat sau a fi subiectul activităţii de încălcare şi care se doreşte a fi înlăturat sau blocat accesul utilizatorului pe site
(iv) Informaţie rezonabil suficientă din punct de vedere cantitativ, pentru a permite o contactare  ulterioară din partea siteului – adresă, număr de telefon sau email
(vi) Dovada  conform căreia sunteţi îndreptăţit să acţionaţi în calitate de proprietar al materialului.

E. Sunteţi conştient că în timpul utilizării site-ului vă expuneţi la materiale postate dintr-o varietate de surse şi că Biserica.Tv nu este răspunzător de acurateţea, utilitatea, siguranţa materialelor sau gradului în care acestea respectă drepturile de proprietate.
De asemenea conştientizaţi faptul că vă expuneţi la materiale care pot fi  ofensive, indecente, respingătoare şi sunteţi de acord să renunţaţi, la orice drepturi legale sau despagubiri pe care le  le-aţi putea pretinde de la Biserica.Tv, şi sunteţi de acord să îi învestiţi şi să mentineti Biserica.Tv, pe proprietarii/operatorii, afiliaţii şi/sau licenţatorii acestuia cu imunitate completă în măsura permisă de lege privind toate aspectele legate de utilizarea siteului.

F. Biserica.Tv vă permite accesul la materiale doar pentru a fi folosite în scop personal şi non-comercial.

6. Declaraţie de garanţie

SUNTEŢI DE ACORD CA PRIN UTILIZAREA SITEULUI Biserica.Tv SĂ VĂ ASUMAŢI ORICE RISC.
IN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, Biserica.Tv,  DIRECTORII, ANGAJAŢII ŞI AGENŢII SĂI  DECLARĂ TOATE GARANŢIILE, EXPRESE SAU IMPLICITE, ÎN LEGĂTURĂ CU WEBSITEUL ŞI FOLOSINŢA DVS A ACESTUIA. Biserica.Tv NU OFERĂ NICI O GARANŢIE SAU REPREZENTARE VIZAVI DE ACURATEŢEA SAU DE CAT DE COMPLET ESTE CONŢINUTUL ACESTUI SITE SAU CONŢINUTUL ALTOR SITEURI LEGATE DE ACEST SITE ŞI NU-ŞI ASUMĂ NICI O RESPONSABILITATE PENTRU ORICE (I) ERORI, GREŞELI, SAU LIPSĂ DE ACURATEŞE A CONŢINUTULUI, (II) VĂTĂMARE CORPORALĂ SAU A PROPRIETĂŢII, DE ORICE NATURĂ, REZULTAND PRIN ACCESUL DVS LA SITEUL ŞI SERVICIILE NOASTRE, (III) ORICE ACCES NEAUTORIZAT SAU FOLOSINŢA SERVERELOR NOASTRE SECURIZATE ŞI/SAU ORICE ŞI TOATE DATE PERSONALE ŞI/SAU INFORMAŢII FINANCIARE STOCATE ÎN ACESTA, (IV) ORICE ÎNTRERUPERE SAU STOPARE A TRANSMISIILOR DINSPRE SAU CĂTRE SITEUL NOSTRU, (V) ORICE ERORI, VIRUŞI, CAI TROIENI, SAU DE GENUL CĂRORA POT FI TRANSMISE CĂTRE SAU PRIN SITEUL NOSTRU DE CĂTRE O PARTE TERŢĂ ŞI/SAU ORICE ERORI SAU OMISIUNI ÎN ORICE CONŢINUT SAU PENTRU ORICE PIERDERE SAU STRICĂCIUNE DE ORICE FEL APĂRUTĂ CA REZULTAT AL FOLOSINŢEI ORICĂRUI CONŢINUT POSTAT, TRANSMIS PRIN EMAIL, SAU ORICUM ALTFEL FĂCUT DISPONIBIL PRIN SITEUL Biserica.Tv. Biserica.Tv NU GARANTEAZĂ ŞI NU-ŞI ASUMĂ RESPONSABILITATEA PENTRU ORICE PRODUS SAU SERVICIU PUBLICAT SAU OFERIT DE CĂTRE O PARTE TERŢĂ PRIN SITE-UL Biserica.Tv SAU ORICE SITE CU HIPERLINK SAU APĂRUT ÎN ORICE BANNER SAU ALT FEL DE PUBLICITATE, ŞI Biserica.Tv NU VA FI PARTE LA SAU ÎN ORICE ALT FEL RESPONSABIL PENTRU MONITORIZAREA ORICĂROR TRANZACŢII DINTRE DVS ŞI O PARTE TERŢĂ OFERITOARE DE PRODUSE SAU SERVICII. ÎN CEEA CE PRIVEŞTE CUMPĂRAREA ORICĂRUI PRODUS SAU SERVICIU PRIN ORICE MODALITATE AR TREBUI SĂ VĂ FOLOSITI BUNA DVS JUDECATĂ ŞI SĂ O EXERCITAŢI  CU ATENŢIE ATUNCI CAND ESTE CAZUL.

7. Limitarea raspunderii
ÎN NICI UN CAZ Biserica.Tv, DIRECTORII, ANGAJAŢII SAU AGENŢII SĂI NU VOR FI PASIBILI FAŢĂ DE DVS PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE PUNITIVE SAU DE CONSECINŢĂ CE REZULTĂ DIN ORICE (I) ERORI, GREŞELI, SAU LIPSĂ DE ACURATEŞE A CONŢINUTULUI, (II) VĂTĂMARE CORPORALĂ SAU A PROPRIETĂŢII, DE ORICE NATURĂ, REZULTAND PRIN ACCESUL DVS LA SITEUL ŞI SERVICIILE NOASTRE, (III) ORICE ACCES NEAUTORIZAT SAU FOLOSINŢA SERVERELOR NOASTRE SECURIZATE ŞI/SAU ORICE ŞI TOATE DATE PERSONALE ŞI/SAU INFORMAŢII FINANCIARE STOCATE ÎN ACESTA, (IV) ORICE ÎNTRERUPERE SAU STOPARE A TRANSMISIILOR DINSPRE SAU CĂTRE SITEUL NOSTRU, (V) ORICE ERORI, VIRUŞI, CAI TROIENI, SAU DE GENUL CĂRORA POT FI TRANSMISE CĂTRE SAU PRIN SITEUL NOSTRU DE CĂTRE O PARTE TERŢĂ ŞI/SAU ORICE ERORI SAU OMISIUNI ÎN ORICE CONŢINUT SAU PENTRU ORICE PIERDERE SAU STRICĂCIUNE DE ORICE FEL APĂRUTĂ CA REZULTAT AL FOLOSINŢEI ORICĂRUI CONŢINUT POSTAT, TRANSMIS PRIN EMAIL, SAU ORICUM ALTFEL FĂCUT DISPONIBIL PRIN SITEUL Biserica.Tv, SAU FIE CĂ SE BAZEAZĂ PE GARAŢIE, CONTRACT,  SAU ORICE ALTE MODALITATI LEGALE, SAU IN CAZUL IN CARE COMPANIA ESTE SAU NU CONŞTIENTĂ DE POSIBILITATEA UNOR ASEMENEA DAUNE. ACEASTĂ LIMITARE A RASPUNDERII SE VA APLICA IN MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGE ÎN JURUSDICŢIA APLICABILĂ. AŢI LUAT LA CUNOŞTINŢĂ CU SPECIFICITATE CĂ Biserica.Tv NU VA FI PASIBIL PENTRU POSTĂRILE UTILIZATORILOR SAU DE COMPORTAMENTUL DEFĂIMĂTOR, OFENSATOR SAU ILEGAL AL ORICĂREI TERŢE PĂRŢI ŞI CĂ RISCUL DE DAUNE DIN PARTEA ACESTORA ĂL SUPORTAŢI DOAR DVS.
Site-ul este controlat şi oferit de către Biserica.Tv cu facilităţile sale din Romania. Biserica.Tv nu afirma că site-ul Biserica.Tv este potrivit sau disponibil pentru folosinţă în alte locaţii. Cei ce accesează sau folosesc site-ul Biserica.Tv din alte jurisdicţii, sunt responsabili faţă de legea locală.

In cazul incalcarii garantiilor mentinate la punctele 5 si 6 de mai sus, veti despagubi integral Biserica.Tv pentru oricare si toate actiunile, pretentiile, cererile, costurile directe, taxele, procedurile si cheltuielile, in final stabilite printr-un ordin/decizie a instantei in sarcina Biserica.Tv, care rezulta din sau in legatura cu sau suportate datorita incalcarii sau presupusei incalcari a acestor drepturi prin utilizarea de catre Biserica.Tv a oricaror informatii sau materiale postate potrivit acestor Termeni si conditii de utilizare.

8. Excepţii de la penalităţi
Sunteţi de acord să apăraţi, să exceptaţi de la penalităţi şi să ţineţi Biserica.Tv, firma mamă, ofiţerii, directorii, angajaţii şi agenţii nevinovaţi de şi împotriva oricăror şi tuturor  daunelor obligaţiilor, pierderilor, pasibilităţilor, costurilor sau datoriilor cererilor (incluzand dar nelimitandu-se la onorariile avocaţilor) izvorand din: (i) folosinţa şi accesul dvs la siteul Biserica.Tv, (ii) violarea din partea dvs a oricăror Termeni din aceşti termini de serviciu (iii) violarea de către dvs a oricăror drepturi a unei părţi terţe incluzand fără limitare orice drept de proprietate intelectuală, proprietate, sau provat; sau (iv) orice susţinere că una dintre postările utilizatorilor a cauzat daune unei terţe părţi. Această obligaţie de apărare şi excepţii de la penalităţi vor completa aceşti Termeni de Serviciu şi folosinţa dvs a siteului Biserica.Tv

Visited 73 times, 1 visit(s) today