Şi El a dat pe unii apostoli pe alţii prooroci pe alţii evanghelişti pe alţii păstori şi învăţători

Iar fiecăruia dintre noi, i s-a dat harul după măsura darului lui Hristos. Pentru aceea zice Suindu-Se la înălţime, a robit robime şi a dat daruri oamenilor. Iar aceea că S-a suit – ce înseamnă decît că S-a pogorît în părţile cele mai de jos ale pămîntului? Cel ce S-a pogorît, Acela este Care S-a suit mai presus de toate cerurile, ca pe toate să le umple. Şi El a dat pe unii apostoli, pe alţii prooroci, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători, Spre desăvîrşirea sfinţilor, la lucrul slujirii, la zidirea trupului lui Hristos, Pînă vom ajunge toţi la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la starea bărbatului desăvîrşit, la măsura vîrstei deplinătăţii lui Hristos. EFESENI 7.13 Pr. Dumitru Rusu, Chicago 2010

Asemanatoare